Er is een voorlopig pensioenakkoord: en nu?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JUNI 2020

Op korte termijn verandert er weinig, zo blijkt uit de tot nu toe gemaakte afspraken. De meeste wijzigingen hebben betrekking op regelingen bij pensioenfondsen. Pensioenregelingen bij verzekeraars of premiepensioeninstellingen (PPI’s) worden veel minder geraakt.

In 2026 moet het helemaal klaar zijn, maar wat weten we nu? Hoewel hier de afgelopen weken veel over werd gesproken, blijft een massale overgang van alle fondsen tegelijk naar een nieuw soort contract vooralsnog uit. Regelingen, en hier gaat het met name om bedrijfstakpensioenfondsen en ‘verzekerde pensioenregelingen’, dienen uiterlijk per januari 2026 te zijn aangepast. Wel krijgen fondsen vanaf 2022 de mogelijkheid om al over te gaan. 

Wijzigingen pensioenfondsen

Bij pensioenfondsen zien wij de volgende wijzigingen en aandachtspunten. Denk hierbij aan regelingen bij pensioenfondsen zoals pensioenfonds Detailhandel, pensioenfonds Metaal en Techniek of pensioenfonds StiPP.

1. STABIELER EN BETER VOORSPELBARE PREMIES

Vanuit werkgevers klonk een grote wens om pensioenpremies stabieler en beter voorspelbaar te maken. Alle deelnemers krijgen daarom eenzelfde vlakke premie, onafhankelijk van leeftijd. Verder verdwijnt de doorsneesystematiek. Relatief gezien, gaan jongeren meer pensioen per jaar opbouwen en ouderen minder. Door deze verandering lopen de huidige 35-plussers pensioenvermogen mis. Indien dit niet gedekt kan worden met ‘de voordelen van Het Nieuwe Contract’, zal daar een adequate compensatie tegenover staan.

2. VERLAGEN PENSIOENEN?

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597}, hoeven de pensioenen volgend jaar niet te verlagen. Omdat die grens eerder op 100{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} lag, is volgend jaar de kans op verlaging kleiner. Wel dient rekening te worden gehouden met de huidige crisis, waardoor heel wat fondsen ver onder de 90{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} doken.

3. INTRODUCTIE TWEE REGELINGEN

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen alle werknemers een zogenaamde premieregeling. Inhoudende, dat het te verwachte pensioen bepaald wordt door ingelegde premie en het beleggingsrendement. Nu worden er gegarandeerde pensioenen in het vooruitzicht gesteld, waardoor fondsen voortdurend aan de dekkingsgraad moeten voldoen. Binnen dit stelsel komen er twee soorten pensioenregelingen. Allereerst Het Nieuwe Contract, waarbij de pensioenpot één collectief blijft, maar deelnemers wel allemaal hun eigen aandeel krijgen. De tweede optie is de verbeterde premieregeling, een scenario waarin alle deelnemers een eigen pensioenpot hebben. Premie en uitkeringen worden vastgesteld aan de hand van verwacht rendement. In 2026 moet dit ingevoerd zijn.

4. SOLIDARITEITSRESERVE

Het idee is dat pensioenfondsen die kiezen voor Het Nieuwe Contract een reserve moeten aanhouden voor de slechte jaren om tegenvallers te kunnen dempen. Over dit punt is momenteel echter nog veel discussie.  

5. OMZETTING VERPLICHT?

De vraag is vooralsnog of alle reeds opgebouwde pensioenen moeten worden omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel, ook wel ‘invaren’ genoemd. In beginsel moeten pensioenfondsen de oude rechten invaren zodra ze overgaan op de nieuwe opbouw. Deelnemers krijgen daarbij inzicht in het verwachte pensioen voor en na de overstap.

Wijzigingen verzekerde regelingen en PPI’s

Bij verzekerde pensioenregelingen en PPI’s hebben de wijzigingen slechts betrekking op onderstaande. Denk hierbij aan pensioenregelingen bij verzekeraars zoals Nationale Nederlanden, Aegon of Zwitserleven.

1. AANPASSING PREMIEMETHODIEK

Het plan is nu dat pensioenregelingen bij een verzekeraar of PPI voor bestaande medewerkers niet aangepast hoeven te worden. Alleen voor nieuwe medewerkers (waarschijnlijk vanaf uiterlijk 2026) moet dan gewerkt worden met de gelijkblijvende premie. Hier is overigens nog wel discussie over, maar alles duidt er op dat deze regelingen niet op korte termijn aangepast hoeven te worden.

MEER WETEN?

De ministerraad heeft de pensioenvoorstellen behandeld. Het blijft echter nog wel even spannend of werkgevers, werknemers en de overheid overeenstemming bereiken en wat de details worden. Het is in ieder geval duidelijk dat alle pensioenregelingen niet op korte termijn hoeven te worden aangepast. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.