Elektrische fiets gebruik zakelijk en privé

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JANUARI 2020

De elektrische fiets (ofwel e-bike) wint aan populariteit, zowel particulier als zakelijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de verzekeringsplicht en eventuele aansprakelijkheid bij schade? 

De e-bike voor particulier gebruik

De e-bike valt onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) onder de ruime motorrijtuig-definitie. Toch werd de e-bike (tot 25 km/u) in 2006 uitgezonderd van de verplichte WAM-verzekering, die voor andere motorrijtuigen wel geldt. “Om onduidelijkheid over de status van e-bikes weg te nemen”, zo stelde toenmalig minister Donner. De gebruikers zagen hun e-bike immers als fiets. De volledig elektrische e-bike en de e-bike met een trapondersteuning boven de 25 km/uur worden als motorrijtuig gezien, hiervoor geldt de uitzondering niet. Voor deze fietsen is de WAM-verzekering en het dragen van een helm dus wel verplicht. Sinds het afschaffen van de verzekeringsplicht voor e-bikes met trapondersteuning (tot 25 km/u), zijn vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (APV) uitgebreid met een dekking voor schade door aansprakelijkheid bij het gebruik van een e-bike. Destijds werd de e-bike ook hoofdzakelijk particulier gebruikt.

De e-bike voor zakelijk gebruik

Het vervoeren of laten bezorgen van goederen met een e-bike wordt steeds populairder. Een ontwikkeling die wordt toegejuicht. Want het is beter voor het milieu en leidt tot veel minder verkeers- en geluidsoverlast. Deze ontwikkeling gaat vaak gepaard met het inhuren van ZZP’ers die vervolgens een eigen vervoersmiddel gebruiken. Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid?

Stel: u heeft een koerier in dienst en laat hem goederen bezorgen met een scooter die aan u toebehoort, dan is de situatie vrij eenvoudig. Er dient immers een verplichte WAM-verzekering te worden afgesloten die eventuele schade zal verzekeren. Laat u diezelfde scooter vervangen door een e-bike dan geldt de verzekeringsplicht niet. In veel gevallen blijft het sluiten van een WAM-verzekering dan ook uit en hier ontstaan vaak problemen. De e-bike blijft een motorrijtuig en dit betekent dat uw AVB een claim niet zal honoreren. Nu de schade werd toegebracht in een zakelijke hoedanigheid, biedt ook de APV van de koerier hier geen soelaas. Dit is iets wat natuurlijk ook geldt voor ZZP’ers. Uiteindelijk bent u degene die op grond van uw werkgevers aansprakelijk zal worden aangesproken. Het gaat namelijk om schade die werd toegebracht door een ondergeschikte tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. U wilt natuurlijk voorkomen dat uw bedrijf deze schade uit eigen zak moet vergoeden. Ons advies is dan ook om voor alle e-bikes een WAM-verzekering af te sluiten, ondanks het ontbreken van de verzekeringsplicht.

Meer weten?

Heeft u vragen over het zakelijk gebruiken van een e-bike? Neemt u dan gerust contact met ons op via 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl. U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.