Effecten van een juridische fusie op verzekeringen

BRIDGE | NIEUWSBERICHT Maart 2022

Bij een juridische fusie gaan de rechten en plichten van meerdere BV’s over op één verkrijgende partij. Dit is de BV die de economische activiteiten van de fusiepartners voortzet. In de praktijk blijft doorgaans één BV fiscaal en juridisch ongewijzigd (naam, kvk-nummer, loonheffingsnummer etc.) en worden de rechten en plichten van de andere te fuseren BV of BV’s overgenomen. De gevolgen hiervan gaan verder dan u wellicht denkt.

Bent u eigen risicodrager (ERD) voor de WGA, heeft u een verzuimverzekering, of andere verzekeringen die zijn gekoppeld aan het loonheffingsnummer (LH-nummer) dan is voorzichtigheid geboden als u een juridische fusie overweegt. Als een LH-nummer verdwijnt doordat de betreffende BV fuseert dan vervalt namelijk per definitie ook het eigen risicodragerschap en de mogelijk hieraan gekoppelde verzekeringen. Het is dan ook aan te bevelen om tijdig hierover met ons van gedachten te wisselen. Een en ander zou ook mee moeten worden genomen in de overwegingen welke BV blijft bestaan.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Burger. Frank helpt u graag verder.

U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06-218 371 89