Een (langdurig) zieke medewerker kost u een hoop tijd en geld en brengt diverse verplichtingen met zich mee. Zo moet u ervoor zorgen dat iemand anders het werk (tijdelijk) overneemt, het loon doorbetaald wordt, u zorgt voor re-integratie en u moet zich houden aan de Wet verbetering Poortwachter. Zaken waar u als ondernemer liever niet mee bezig bent. U wilt zich vooral bezig houden met ondernemen. Toch is de kans aanwezig dat u vroeg of laat te maken krijgt met een zieke medewerker (of wellicht momenteel te maken hebt).

U kunt kiezen

Met de komst van de WIA in 2006 wordt u als werkgever verantwoordelijk gehouden voor de financiële gevolgen, indien een zieke medewerker uiteindelijk in de WIA belandt. Met andere woorden: U loopt het risico om langdurig (momenteel maximaal 12 jaar) voor de kosten en werkzaamheden op te draaien wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt wordt. U hebt de mogelijkheid om dit financiële risico af te dekken middels een verzekering (bij het UWV of verzekeraar, daarnaast is het ook mogelijk om dit risico 100{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} zelf te dragen).

Kort samengevat: U hebt de keuze uit de volgende drie mogelijkheden:
1. U verzekert dit risico bij het UWV;
2. U verzekert dit risico bij een verzekeringsmaatschappij;
3. U gaat dit risico 100{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} zelf dragen.

Wat kunt u het beste doen?

Iedere situatie is anders. Wat is voor uw bedrijf de beste keuze? Dit is maatwerk en afhankelijk van verschillende factoren. Onderstaand treft u beknopt samengevat de voor- en nadelen aan per keuzemogelijkheid.

1. Verzekeren bij het UWV

Wanneer uw onderneming een SV-loonsom heeft kleiner dan € 331.000, dan bent u met betrekking tot de hoogte van de premie afhankelijk van hoe uw sector presteert op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Daarnaast bent u ook afhankelijk (van de werkzaamheden en besluiten) van het UWV. U hebt hierdoor de regie niet in eigen hand.

2. Verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij

De premie staat veelal vast voor een periode van drie jaar, hierdoor weet u waar u aan toe bent. Verzekeraars worden ondersteund door professionele partijen op het gebied van verzuim en re-integratie waarvan u als werkgever ook gebruik kan maken. Ter voorkoming van instroom in de WIA zal de verzekeraar meefinancieren aan in te zetten trajecten. Een ander voordeel voor u is dat een verzekeraar er over het algemeen voor de werkgever is en dat het UWV er met name is voor de werknemer. Tevens hebt u zelf de regie over de arbeidsongeschikte medewerker. U kunt bijvoorbeeld zelf kiezen met welke partijen u wilt samenwerken in het kader van duurzame inzetbaarheid en re-integratie.

3. Het risico 100{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} zelf dragen

De voordelen kunnen zijn dat uzelf de regie voert over de arbeidsongeschikte medewerker en niet afhankelijk bent van de verzekeraar of het UWV. U kunt in deze situatie bijvoorbeeld zelf kiezen met welke partijen u wilt samenwerken. U wordt dan ook alleen belast met kosten en/of uit te voeren werkzaamheden indien de situatie zich daadwerkelijk voordoet. Dit kan mogelijk ook nadelig uitpakken indien er in korte periode meerdere medewerkers achter elkaar arbeidsongeschikt worden. Voornamelijk grote bedrijven kiezen voor deze optie.

Al met al willen wij u er op blijven attenderen dat wanneer u de juiste keuze wilt maken, u breder dient te kijken dan alleen naar de winst die valt te behalen op de premies.

Onze verwachtingen

Zoals u wellicht weet, wordt er gesproken om de periode waarin u financieel verantwoordelijk blijft voor een arbeidsongeschikte (ex)medewerker van 10 jaar mogelijk te verkorten naar 5 jaar. Wij verwachten echter niet dat dit op zeer korte termijn zal plaatsvinden.

Maak nu een keuze!

U kunt twee keer per jaar een keuze maken of u bovengenoemd risico zelf wilt dragen of dit wilt verzekeren bij het UWV of bij een verzekeringsmaatschappij, per 1 januari en per 1 juli.
Indien u per 1 januari 2019 uw situatie wilt wijzigen dan hebt u tot uiterlijk 1 oktober 2018 de tijd om uw keuze kenbaar te maken aan het UWV en/of uw verzekeraar.

Hebt u vragen?

Ontvangt u graag aanvullende informatie of wenst u dat één van onze specialisten u ondersteunt bij het maken van een weloverwogen keuze, neemt u dan contact met ons op via 085-760 07 00 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl.