Bent u als vastgoedeigenaar in het bezit van panden met asbesthoudende dakbedekking? Dan krijgt u tot 31 december 2024 de tijd om te saneren.

In het Kamerdebat van 10 oktober, werd de wettelijke vastlegging van het verbod op asbestdaken behandeld. Coalitiepartijen hadden hun zorgen geuit over de haalbaarheid van 1 januari 2024 als datum voor dit verbod. Staatssecretaris van Veldhoven erkende deze zorgen en pandeigenaren krijgen nu 12 maanden extra de tijd om te saneren.

Strafbaar

In de jaren zeventig zijn talloze asbestdaken geplaatst. Aangezien de economische levensduur van deze daken zo’n 30 tot 40 jaar bedraagt, zal vervanging tegen die tijd sowieso aan de orde zijn. Op dit moment is er al een asbestverbod van kracht, maar enkel voor producten die na 1993 zijn gemaakt. Met het nieuwe verbod worden al deze daken verboden. Voorts zal het bezitten van asbesthoudende daken met ingang van 2025, dan ook strafbaar zijn.

Enkel dakbedekking

Het verbod heeft enkel betrekking op ‘dakbedekking’. Meer specifiek wordt hiermee gedoeld op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Dakgoten, gevelpanelen en asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van uw pand vallen hier dus niet onder. Uiteraard blijft het wel raadzaam om ook deze materialen aan te pakken. Indien uw pand is verwaarloosd of in zeer slechte staat verkeerd, kan de gemeente u verplichten een dak direct te laten verwijderen.

Waardedaling

Het saneren van asbest gaat gepaard met hoge kosten. Als pandeigenaar dient u dan ook rekening te houden met een waardevermindering van uw vastgoed. Uit een korte rondvraag in mei onder de drie grootbanken (ABN Amro, Rabobank en ING), kwam naar voren dat de banken rekening houden met de negatieve impact op de waarde van een woning als sprake is van een asbestdak.
Het wordt een issue op het moment dat de woning wordt overgedragen, aangezien dan voldaan moet zijn aan de nieuwe regelgeving. De banken namen in april een nieuw ‘model taxatierapport’ als richtlijn, waarin expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van asbest. De marktwaarde van de woning wordt mede hierop gebaseerd en in het hypotheekadvies worden verwijderingskosten meegenomen. Daarnaast kunnen de daken een issue worden zodra een zittende huiseigenaar zijn hypotheek wil oversluiten naar een goedkoper rentetarief. Ook in zo’n geval komt taxatie om de hoek kijken.

Aansprakelijkheid ontstane schade

Tot 2025 is het in eigendom hebben van een asbestdak niet strafbaar. Gedurende deze periode bent u bij een storm of brand, niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade bij anderen. Indien u zelf schade lijdt aan uw asbesthoudende dakbedekking, geven de meeste verzekeraars al geen volledige vergoeding meer. Onthoud echter, dat zodra de daken verboden zijn, anderen u wél aansprakelijk kunnen stellen voor schade veroorzaakt door uw asbestdak. Vanaf 1 januari 2025 ontstane schade is dan niet langer verzekerd. Voorts geldt dit ook voor eventuele opruimingskosten en milieuschade.

Wacht niet te lang ..

Aldus Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is er in heel Nederland de afgelopen drie jaar bijna 27 miljoen m2 gesaneerd. Met naar schatting nog 100 miljoen m2 te gaan, is het asbestverbod niet zonder controverse. Om de deadline te halen, dient de verwerkingscapaciteit flink omhoog te gaan. Naar verwachting zal daarom de vraag naar asbestsaneerders exponentieel stijgen en de hieraan verbonden kosten ook.
Verder uitstel van deze datum is denkbaar, maar alleen volgend jaar kunt u nog subsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter en kent een maximum van 25.000 euro per adres. Hoewel de aanvragen tot uiterlijk 31 december 2019 kunnen worden ingediend, is het raadzaam dit zo snel mogelijk te doen. Verwacht wordt namelijk, dat de subsidiepot voor het saneren voor die tijd leeg zal raken. Bij het bereiken van het subsidieplafond, worden nieuwe aanvragen niet meer behandeld. Hieromtrent heeft de staatssecretaris al aangegeven, ‘de pot’ niet te gaan aanvullen.

Meer weten?

Wilt u weten in hoeverre uw opstalverzekeraar de voorwaarden al heeft aangepast? Neemt u dan contact met ons op via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl.