WAT IS BELANGRIJK MBT UW AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT MAART 2019

Een goede aansprakelijkheidsverzekering kan een positieve bijdrage leveren aan de solvabiliteit van uw onderneming. Immers; als u er gerust op kunt zijn dat in geval van een schade die een derde lijdt een verzekeraar namens u de verantwoordelijkheid neemt, dan wordt de vermogenspositie/continuïteit van uw onderneming niet bedreigd. De volgende punten zijn van belang voor uw aansprakelijkheidsverzekering:  Werkgebied Zorg ervoor dat uw verzekeraar bekend is met de landen waarin u uw activiteiten verricht. Hoedanigheid: de verzekerde werkzaamheden Uw verzekeraar zal bij schade controleren of deze het gevolg is van een handeling binnen de hoedanigheid zoals zij die heeft genoteerd. Is dat niet het geval, dan zal zij de zaak niet in behandeling nemen. Zorg er daarom voor dat u wijzigingen in uw werkzaamheden tijdig meldt.

Juridische structuur

Zijn er in uw organisatie bedrijven die ook binnen de verzekering moeten vallen of gelieerd zijn, maar die bij de verzekeraar niet bekend zijn? Geeft het door!

Opzichtrisico

Ga eens na of de kans bestaat dat u schade berokkent aan zaken van derden die u onder u heeft ter bewerking, reparatie, huur, lease of bruikleen. Dit risico is vaak standaard van de dekking uitgesloten (opzicht-uitsluiting) en moet apart worden meeverzekerd.

Financieel nadeel

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt meestal geen dekking voor financiële schade aan derden zonder dat hier materiële – of letselschade aan vooraf is gegaan. Ga eens na of uw bedrijf dit risico loopt (zuivere vermogensschade).

Uitsluitingen

Naast de eerder genoemde opzicht-uitsluiting vragen wij ook uw aandacht voor productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Ook deze dekkingen wordt niet standaard meegenomen in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Producten die u verhandelt kunnen worden verwerkt in andere producten en mogelijk terechtkomen in industrieën waar uw verzekering een uitsluiting voor heeft. Het is goed om uw dekking hierop na te gaan. Het risico op beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en cyberaansprakelijkheid vallen niet onder de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook aansprakelijkheid voor schades met/door motorrijtuigen is uitgesloten. Hiervoor zijn andere verzekeringsproducten af te sluiten.

Leveringsvoorwaarden

Gebruikt u leveringsvoorwaarden? Kent uw verzekeraar die voorwaarden en is de dekking daarop gebaseerd? Deze punten zijn een greep uit de aandachtspunten die er zijn, en waarop u uw huidige verzekering kunt controleren. Het spreekt voor zich dat wij u daarbij kunnen helpen. Niet alles hoeft verzekerd te worden menen wij, maar het is wel een goede zaak om te weten welke risico’s er zijn, of de risico’s die verzekerd moeten zijn ook bekend zijn bij uw verzekeraar en welke risico’s u als ondernemer zelf wenst te dragen. Veel risico’s kunnen ook verminderd worden door maatregelen te nemen die met de bedrijfsvoering te maken hebben. U kunt dan besluiten voor het resterende risico geen verzekering nodig te hebben.

Meer weten?

Iedere ondernemer en elk bedrijf kan onbedoeld schade veroorzaken bij derden. Het is van belang dat u bij een schadeclaim uw zorgen uit handen kunt geven aan uw verzekeraar. Controleer de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering daarom goed. Wij kunnen uw aansprakelijkheidsrisico beoordelen en helpen dit risico te verkleinen. Ook het controleren van uw huidige aansprakelijkheidsverzekering, op een juiste en passende dekking, is bij ons in goede handen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met ons via 085-7600 700 of per e-mail naar info@bridge-economy.nl.