BESTUURDERS EERDER AANSPRAKELIJK DOOR CYBER- EN DATARISICO

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JANUARI 2019

De risicocultuur waar topmanagers vandaag de dag mee te maken hebben verandert en cyberaanvallen en datalekken staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren. Verder volgt uit het ‘Personal exposure to Global risk-onderzoek’ onder meer, dat vorig jaar ruim de helft van alle NV’s te maken kreeg met een datalek of cyberincident (versus 30{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} in 2017). Maar liefst 43{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} van alle grote werkgevers ontving een wettelijke claim waarbij een directeur betrokken was. Vrijwel alle bedrijven doen tegenwoordig een (groot) deel van de bedrijfsvoering digitaal of online. In de regel is het bestuur verantwoordelijk voor de adequate beveiliging van deze processen. Daarom kan nalaten hiervan leiden tot een onbehoorlijke taakvervulling. Denk hierbij niet alleen aan moedwillige ‘cyberaanvallen’ van buitenaf, maar bijvoorbeeld ook aan menselijke fouten of technisch falen van een verouderd IT-systeem. Dat de bestuurder in deze gevallen een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is reëel. Ondanks de beperkte aansprakelijkheid van vennootschappen, kunnen bestuurders is deze situatie wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeeld uit de praktijk

Bedrijf X  is een voorbeeld van zo’n kwestie waar het voor de bestuurders niet goed afliep. Dit bedrijf verzorgde digitale certificaten voor elektronisch gegevensverkeer, maar had haar systeem onvoldoende beveiligd en hield dit vervolgens verborgen voor haar afnemers. Na enige tijd werden ze gehackt met een faillissement tot gevolg. De nieuwe eigenaar stelde hiervoor met succes de vroegere bestuurders aansprakelijk voor het volledige aankoopbedrag van enkele miljoenen.

Heeft u vragen?

Nu cybersecurity op alle terreinen aandacht wint, wordt van bestuurders en toezichthouders meer en meer verwacht dat zij wetenschap hebben van de risico’s. Laat u dan ook goed informeren, want ook als bestuurder kan onvoldoende erkenning u duur komen te staan. Bridge heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van cybersecurity en wij adviseren u graag op dit vlak. Voor aanvullende vragen inzake financiële risico’s en verzekeringsoplossingen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van cybersecurity via 085-7600700 of info@bridge-economy.nl Uiteraard kunt u ook onderstaand contactformulier invullen.