Corona trekt Nederland een crisis in, maar klusbedrijven, aannemers en schilders hebben het juist drukker dan ooit.

 

Een standaard gebouwverzekering dekt schade door bouwwerkzaamheden vaak niet en een aansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking tegen schade aan het werk. Met een Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR) kan je als bouw- en/of klusbedrijf een beroep doen als er schade ontstaat door een uitvoeringsfout. Of bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme of storm.

 

Waarom is een CAR-verzekering een absolute must voor bedrijven die een nieuw pand of ander project (laten) bouwen of een ingrijpende verbouwing (laten) uitvoeren? Allereerst omdat een bouwplaats een verhoogd risico heeft op diefstal of vandalisme doordat deze over het algemeen gemakkelijk toegankelijk is. Ook regen of storm kunnen onverwachts schade toebrengen aan het bouwwerk, omdat deze minder stabiel of nog open is. Daarnaast zijn bij de meeste bouwprojecten vaak een groot aantal partijen betrokken. Ondanks de intentie het werk zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, ontstaan er geregeld schades: aan het eigen werk of aan dat van anderen, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Met alle mogelijke (financiële en andere) gevolgen van dien.

 

De CAR-verzekering dekt schade aan door u in aan- of verbouw zijnde werken. Ook schade aan werken tijdens de onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd. U kunt kiezen voor een aflopende CAR-verzekering, die specifiek voor één bouwproject kan worden afgesloten, of een doorlopende CAR-verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd.

 

Waarom zou ik als onderaannemer een CAR verzekering afsluiten?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer is in veel gevallen niet verstandig. De dekking is afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Je mag als onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de verzekering van de hoofdaannemer. Zo loop je het risico dat schades op jou worden verhaald.

Ook hebben verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico’s. Een schade veroorzaakt door de onderaannemer blijft dan geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Een CAR verzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk gedekt is op de eigen verzekering.

 

Meer weten?

Wilt u informatie over de dekking van een CAR-verzekering? Neemt u dan contact met ons op, wij adviseren u graag.