Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens uitvalt wegens ziekte. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt 1 januari 2018 verlaagd van 63 naar 56 jaar. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering ontvangen.

No-Riskpolis

Werkgevers zijn volgens de overheid bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. In de praktijk blijkt echter dat vijftigplussers zich niet vaker ziek melden dan jongere collega’s. Als zij ziek zijn, zijn ze gemiddeld echter wel langer afwezig. De compensatieregeling neemt de zorg van de werkgevers weg, omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’

Het verlagen van de leeftijd van de no-riskpolis is één van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit plan heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over het beperken van uw risico’s bij loondoorbetaling voor zieke werknemers? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 085-7600 700 of stuur een e-mail naar info@bridge-economy.nl.