Vanaf 1 januari 2017 bieden wij Benefits Plaza aan onze cliënten aan

Het online platform Benefits Plaza is een database met alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden en verbindt verschillende systemen met elkaar zoals verzekeringsportalen, salarisadministratie- en verzuimsystemen.

Benefits Plaza biedt onze relaties verschillende voordelen, waaronder een optimale ketenintegratie, een beter overzicht en lagere administratieve lasten. Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. In Benefits Plaza kunnen alle regelingen beheerd worden, ongeacht waar ze zijn ondergebracht.

Benefits Plaza is een initiatief van Keylane, een grote Europese speler op het gebied van communicatie- en administratieve software voor verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

In de loop van 2017 zal Bridge deze functionaliteit geleidelijk per werkgever beschikbaar gaan stellen.

Een (niet limitatieve) samenvatting van de huidige mogelijkheden en voordelen voor onze cliënten:

 • Efficiënt mutatiesysteem; alle mutaties van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden worden door u met een simpele handeling foutloos en efficiënt naar alle betrokken verzekeraars gecommuniceerd;
 • Benefits Plaza geeft online en waar ook ter wereld alle informatie over aanspraken, premies en inhoudingen die u anders (vaak te laat) van verzekeraars krijgt;
 • Tijdens sollicitatieprocedure direct inzicht in de kosten van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden van de sollicitant.
 • Tijdens sollicitatieprocedure direct inzicht geven in de benefits die u biedt.
 • Met Benefits Plaza is een 100{3e2ed436ac9ff2282d88918f25c9d82fa851768a25b68526ae48ead89edea597} controle op verzekeraars mogelijk;

Daardoor kostenbesparend en worden risico`s tot een minimum beperkt;

 • Vervaardigen van financiële- personele- en regeling overzichten via selecties;
 • Optioneel communicatie van de regelingen naar werknemers middels een digitaal rapport (EB-statement).
 • De kosten van de werkgever kunnen ook worden gecommuniceerd naar de werknemer waardoor er meer waardering ontstaat van werknemers voor de regelingen die de werkgever heeft getroffen
 • Met Benefits Plaza kunt u budgetberekeningen maken. Hiermee brengt u voor het lopende of volgende jaar al uw kosten in beeld. Niet alleen voor de pensioenregeling, maar ook voor de overige verzekeringen/employee benefits.
 • Directe koppeling met diverse salarissystemen mogelijk (ondermeer ADP, Exact, AFAS, Nmbrs, Unit4 en Cobra)
 • Interface naar keuze in de Engelse taal waardoor het ook zeer goed bruikbaar is voor ondernemingen met een moeder in het buitenland en/of expats.

Overzicht welke verzekeringen in Benefits Plaza opgenomen kunnen worden

 • Pensioenverzekeringen
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Verzuimverzekeringen
 • Eigen risicodragerschap
 • Ongevallenverzekeringen
 • Ziektekostenverzekeringen
 • ANW-verzekeringen (Algemene Nabestaanden Wet)
 • Reisverzekeringen zakelijk

Een nog betere dienstverlening

Met deze stap realiseert Bridge een verdere verbetering van de dienstverlening. Een efficiënte geïntegreerde digitale omgeving voor uw arbeidsvoorwaarden. Het hoogste rendement bereikt u als zoveel mogelijk verzekerde arbeidsvoorwaarden via Bridge en het BenefitsPlaza portal lopen. Graag helpen wij u bij de realisatie hiervan.

Bekijk onze video “Hoe werkt het

Wilt u weten wat Benefits Plaza voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met Frank Burger 06-21837189  frank.burger@bridge-economy.nl

Samenwerking Benefits-Plaza