Wat komt er allemaal kijken bij een verbouwing: de planning, kosten, het wel of niet aannemen van een aannemer en natuurlijk uw verzekering. Het is namelijk mogelijk dat de dekking van uw verzekering verandert tijdens de verbouwing.

Laat u de verbouwing door een aannemer uitvoeren, dan vraagt u of hij een Construction All Risk (CAR)-verzekering heeft, die schade door de aannemer dekt. Heeft de aannemer geen CAR-verzekering, of voert u de verbouwing zelf uit, dan kunt u ook zelf een CAR-verzekering sluiten. Deze bouwverzekering dekt schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden van bijvoorbeeld je woning, garage of schuur. Denk aan schade door storm, brand, instorting, vandalisme of diefstal. Een standaard opstal- of aansprakelijkheidsverzekering dekt schade door bouwwerkzaamheden vaak niet.

Het is belangrijk om in de gaten te houden waar u tijdens uw verbouwing voor bent verzekerd. Zowel bij uw inboedelverzekering als bij uw opstalverzekering bent u in de volgende situaties meestal beperkt en soms zelfs niet gedekt tijdens de verbouwing:

– Wanneer u geen definitief dak, ramen of sloten hebt
– Wanneer uw woning (tijdelijk) onbewoond is
– Wanneer glas breekt tijdens het bouwen, aanbouwen of verbouwen van een huis
– Wanneer er schade is aan bouwmateriaal of aan nog te installeren spullen

Zorg er ook voor dat u uw huis tijdens de verbouwing goed afsluit. Diefstal van bouwmaterialen uit het woonhuis wordt bij veel verzekeraars namelijk alleen gedekt wanneer het huis goed is afgesloten en niemand anders dan u en de aannemer de sleutels hebben.

Pas ook uw lopende verzekeringen aan. De meeste verbouwingen maken uw huis namelijk meer waard. Ook als uw de oppervlakte van uw woning vergroot of een bijgebouw plaatst, dan moet u dit zo snel mogelijk na de verbouwing doorgeven aan uw verzekeraar.

Meer weten?

Gaat u binnenkort verbouwen en wilt u weten wat dit voor effect heeft op uw verzekeringen? Of wit u meer informatie over een CAR-verzekering? Neem dan contact met ons op.