Bestuurdersaansprakelijkheid. Wie betaalt de (fiscale) rekening?

BRIDGE | NIEUWSBERICHT JANUARI 2021

Heeft u voor uw organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? In internationale omgevingen wordt dit ook wel een D&O (directors and officers liability) verzekering genoemd.

Wat doet deze polis voor u? Een D&O verzekering biedt u als directeur en hoger management (maar ook commissarissen, raden van toezicht, besturen van verenigingen en stichtingen) bescherming tegen financiële claims die bij u in privé worden ingediend. Bijvoorbeeld omdat u (bij een faillissement) niet aan de publicatieplicht van de jaarrekening hebt voldaan, of als de onderneming waarvoor u verantwoordelijk bent te maken krijgt met een cyberincident, en u heeft onvoldoende gedaan om dit te voorkomen. In feite bent u als bestuurder of toezichthouder verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de organisatie. Gaat er iets mis dan kunnen derden (leveranciers, afnemers, aandeelhouders, curator, belastingdienst, leden etc.) u in privé financieel hiervoor aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid is onbeperkt. Uw volledige privévermogen kan worden aangesproken. Een D&O verzekering is daarom essentieel voor de directeur grootaandeelhouder, maar zeker ook voor bestuurders (dus ook de voetbal en tennisvereniging hebben hiermee te maken), en toezichthouders (betaald en onbetaald).

Fiscale status

In de praktijk wordt de premie van de D&O verzekering meestal betaald door de onderneming waar de bestuurder op de loonlijst staat, c.q. de organisatie waarop de toezichthouder of bestuurder toezicht houdt. En hier gaat het mis. Want als je in Nederland in algemene zin iets betaalt voor een ander, dan komt de fiscus om de hoek kijken. Dat geldt ook voor een verzekeringspremie, want strikt genomen heeft de organisatie geen belang bij een verzekering waarvan een mogelijke uitkering naar derden gaat (de verzekerden c.q. bestuurders en toezichthouders)

De D&O polis biedt de verzekerde een verzekeringsdekking in privé en daarom moet de premie worden doorbelast, of de premie moet als fiscale bijtelling op het salaris/inkomen worden meegenomen. Vanuit fiscaal perspectief bezien is de verzekering een “aanspraak” (Wet LB 1964 art.10 sub 2). Het niet doorbelasten van de premie aan de verzekerden leidt dus tot fiscaal issue. Naar onze mening zou dit er zelfs toe kunnen leiden dat als er door derden een claim tegen u wordt ingesteld, en deze wordt door u aanvaard of door de rechter toegekend, de uitkering belast is. In de praktijk gaat dan al snel de helft van de uitkering naar de fiscus, en draait u voor de andere helft alsnog in privé op.

Advies

Heeft u nog geen D&O ofwel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering regel dit dan zo snel mogelijk. Bent u bestuurder in loondienst of bezoldigd/onbezoldigd toezichthouder vraag er dan naar bij de aandeelhouder of het bestuur (stichting, vereniging) en regel de fiscale issues direct goed. Voor een directeur die op de loonlijst staat van de onderneming die de verzekering afsluit, is dit redelijk eenvoudig. In alle andere gevallen is dit lastiger, ook voor de DGA die op de loonlijst van zijn management BV staat.

Heeft u hulp hierbij nodig of u wilt meer weten over de fiscale aspecten neem dan contact op met Frank Burger (06-21837189 | frank.burger@bridge-economy.nl). Voor verzekeringstechnische vragen of voor het afsluiten van een D&O verzekering kunt u Rob Verkaik benaderen (06-48683015 | rob.verkaik@bridge-economy.nl). U kunt ook reageren via onderstaand contactformulier.