Op 3 januari 2018 wijzigt de wetgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID II). Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon een Legal Entity Identifier (LEI) moet hebben voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs. Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) transacties wereldwijd kunnen volgen en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico’s beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Op het eerste gezicht lijkt het voorgaande wellicht niet relevant voor u. Echter als u bijvoorbeeld via uw holding belegt via een reguliere effectenrekening, dan heeft u al een LEI nodig. Wij adviseren u dan ook om een en ander tijdig te regelen.

Lees het hele artikel op de website van de Kamer van Koophandel