Wat heeft het bovenstaande nu met elkaar te maken? Heeft u er wel eens over nagedacht? Wij wel.

Een (goede) aansprakelijkheidsverzekering bedoelt op te komen voor de schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de uitoefening van een bedrijf. En dat is niet beperkt tot het uiteindelijk betalen van de schade, maar ook het voeren van verweer tegen al dan niet terechte aanspraken van derden. Het meeverzekerd zijn van verweer is overigens vaak niet bekend.

Stel dat u aansprakelijk wordt gesteld en dit risico blijkt niet of niet goed verzekerd dan zal de schade alsmede de kosten van een verweer uit eigen middelen moeten worden betaald. Is er een verzekeraar die dat voor haar rekening neemt dan is dat natuurlijk niet aan de orde en iedereen gaat er terecht van uit dat dat het bestaansrecht is van verzekeraars en/of het nut van een verzekering.

Materiële, personen en financiële schade

In beginsel wordt meestal gedacht aan materiële schade die kan worden toegebracht of letselschade. Afhankelijk van de bedrijfs-/beroepsactiviteiten kan er ook financiële schade worden toegebracht zonder dat er materiële schade aan vooraf gaat en dat soort schades is veelal standaard nooit verzekerd op aansprakelijkheidsverzekeringen van bedrijven. Vaak is dat helemaal niet erg, maar soms wel.

Ook hier kan dan een schade die onverhoopt ontstaat ten laste vallen van het bedrijf en kan dit risico worden verzekerd. In die situatie zou kunnen worden gesteld dat de solvabiliteit van een onderneming feitelijk verhoogd wordt met de limiet van de betreffende verzekering.

Heeft u uw risico’s voldoende afgedekt?

Overdenk eens welke risico’s u in de bedrijfsvoering loopt, of deze nog eens getoetst moeten worden aan huidige aansprakelijkheidsdekking en hoe de situatie is “als er gisteren een aansprakelijkheidsstelling bij u binnen was gekomen”. Dat is aan te bevelen boven het alternatief om er pas na schade achter te komen.

Een aansprakelijkheidsverzekering is gestoeld op wetgeving en jurisprudentie enerzijds en op de aan de verzekeraar gemelde aard van de bedrijfsvoering anderzijds en het resultaat hiervan zou moeten zijn dat die voorziening de continuïteit van uw onderneming mede waarborgt.

Ga eens na wanneer voor het laatst gecontroleerd is of de huidige verzekeraar uw huidige activiteiten ook kent en verzekert, wat het verzekerde werkgebied is, of zij uw leveringsvoorwaarden kent en verzekert en of ook er genoeg omstandigheden zijn verzekerd. Weet ook wat van de dekking is uitgesloten, want dat zijn voor sommigen vaak opzienbarende feiten.

Onnodig te zeggen dat wij aan dit denkproces op verzoek graag een bijdrage leveren. Neemt u daarvoor contact met ons op.